Search Result

1-20 of 384 results for "n.d."2.
广岛的一家

(An dao de yi jia/ Guangdao de yi jia)

Simplified Chinese

大田洋子, 新文艺出版社4.
黑雨侄女的婚事

(Hei yu : zhi nü de hun shi)

26 Translations

Simplified Chinese

井伏鱒二, 四川人民出版社, 1984


5.


7.
广岛札记 ; 生的定义

(Guangdao zha ji ; Sheng de ding yi)

10 Translations

Simplified Chinese

大江健三郎, 光明日报出版社, 1995


12.
现在可以说了 : 美国制造首 批原子弹的故事

(Xian zai ke yi shuo le : Meiguo zhi zao shou pi yuan zi dan di gu shi)

4 Translations

Simplified Chinese

莱斯利·R. 格罗夫斯, 钟毅, 何伟, Yuan zi neng chu ban she, 1991


13.
广岛原子弹投掷大揭秘

(Guangdao yuanzidan touzhi da jiemi)

Simplified Chinese

胡家模, 河南人民出版社, 1995


14.

15.
蘑菇云下的悲剧 : 广岛少男少女的回忆

(Mo gu yun xia de bei ju : Guangdao shao nan shao nü di hui yi)

23 Translations

Simplified Chinese

长田新, 北京大学出版社, 1989


16.
老兵麦克阿瑟: 战胜日本的杰出领导者

(Lao bing mai ke a se: zhan sheng ri ben de jie chu ling dao zhe)

9 Translations

Simplified Chinese

梅耶, 薛罗尼, 文化图书, 1973
19.
从廣島到万隆 : 美國亞洲政策的考察

(Cong Guangdao dao Wanlong : Meiguo Yazhou zheng ce de kao cha)

4 Translations

Traditional Chinese

Natarajan, L., Shi jie zhi shi she, 1956


20.
結束二次大戰德武器

(Jie shu er ci da zhan de wu qi)

5 Translations

Traditional Chinese

黎白爾, 貝萊著, 臺灣商務印書館, 1982