Search Result

1-20 of 71 results for "Xi an"2.
广岛的一家

(An dao de yi jia/ Guangdao de yi jia)

Simplified Chinese

大田洋子, 新文艺出版社


3.
黑雨侄女的婚事

(Hei yu : zhi nü de hun shi)

26 Translations

Simplified Chinese

井伏鱒二, 四川人民出版社, 1984

7.
猫的摇篮

(Mao de yao lan (Cat's Cradle))

29 Translations

Simplified Chinese

冯尼格, 陕西人民出版社, 1987
10.
原子先驱者

(Yuan zi xian qu zhe)

4 Translations

Simplified Chinese

戈德史密特, 原子能出版社, 1992
13.
现在可以说了 : 美国制造首 批原子弹的故事

(Xian zai ke yi shuo le : Meiguo zhi zao shou pi yuan zi dan di gu shi)

4 Translations

Simplified Chinese

莱斯利·R. 格罗夫斯, 钟毅, 何伟, Yuan zi neng chu ban she, 1991
16.

17.
蘑菇云下的悲剧 : 广岛少男少女的回忆

(Mo gu yun xia de bei ju : Guangdao shao nan shao nü di hui yi)

23 Translations

Simplified Chinese

长田新, 北京大学出版社, 1989


18.
杜鲁门回忆录. 第一卷, 决定性的一年(1945)

(Du lu men hui yi lu. di yi juan, jue ding xing de yi nian (1945))

Simplified Chinese

哈里·杜鲁门, 世界知识出版社, 196420.
使日十年: 1932至1942年美国驻日大使格鲁的日记及公私文件摘录

(shi ri shi nian :1932 zhi 1942 nian mei guo zhu ri da shi ge lu de ri ji ji gong si wen jian zhai lu)

Simplified Chinese

约瑟夫·C.格鲁, 商務印書館, 1983