Book Details

Title:

杜鲁门回忆录. 第一卷, 决定性的一年(1945)

Du lu men hui yi lu. di yi juan, jue ding xing de yi nian (1945)


Author:哈里·杜鲁门 (H.S. Truman)
Place:Bei jing
Publisher:世界知识出版社 (Shi jie zhi shi chu ban she)
Year:1964

Reference:

哈里·杜鲁门 H.S. Truman. Transl. 李石译 Li Shi. 杜鲁门回忆录. 第一卷, 决定性的一年(1945) Du lu men hui yi lu. di yi juan, jue ding xing de yi nian (1945). Year of Decisions 1945 Bei jing, 世界知识出版社 Shi jie zhi shi chu ban she, 1964.


Categories:

Memoirs

Languages:

Simplified Chinese