Search Result

1-16 of 16 results for "Tai bei shi"
3.
貓的搖籃

(Mao di yao lan (Cat's Cradle))

29 Translations

Traditional Chinese

馮內果, 麥田出版公司, 1994


4.
給未來總統的物理課 : 從恐佈主義, 能源危機, 核能安全, 太空競賽到全球暖化背後的科學真相

(Gei wei lai zong tong de wu li ke : cong kong bu zhu yi . neng yuan wei ji . he neng an quan . tai kong jing sai dao quan qiu nuan hua bei hou de ke xue zhen xiang)

1 Translations

Traditional Chinese

理查.繆勒, 蔡承志, Chengzhi Cai, 漫遊者出版/ 大雁發行, 2011
7.
只要活著 : 長崎原爆倖存者的生命故事

(Zhi yao huo zhu : chang qi yuan bao xing cun zhe de sheng ming gu shi)

5 Translations

Traditional Chinese

壽薩德, Jiarong Yang, 馬可孛羅文化, 2017


8.
生命的勇者 : 親愛的孩子, 你要活得起勁

(Sheng ming de yong zhe : qin ai de hai zi, ni yao huo de qi jing)

1 Translations

Traditional Chinese

永井隆, 上智出版社, 2000


9.
遺孤人間

(Yi gu ren jian)

3 Translations

Traditional Chinese

永井隆, 上智出版社, 2001


10.
廣島末班列車 : 一九四五原爆生還者的真實故事

(Guangdao mo ban lie che : 1945 yuan bao sheng huan zhe de zhen shi gu shi)

6 Translations

Traditional Chinese

查理 · 裴列格里, 商周出版, 201112.
一千隻紙鶴

(Yi qian zhi zhi he)

15 Translations

Traditional Chinese

艾琳諾.可兒, 月房子, 199514.
夕凪之街櫻之國

(Xi zhi zhi jie ying zhi guo)

7 Translations

Traditional Chinese

Kono Fumiyo, 尖端出版, 2006


15.
老兵麥克阿瑟: 戰勝日本的傑出領導者

(Lao bing Maikease : zhan sheng Riben de jie chu ling dao zhe)

10 Translations

Traditional Chinese

梅耶原, 文化圖書公司, 1973


16.
麥克阿瑟在日韓: 日本的重建與韓戰的慘敗

(Mai ke a se zai ri han: Ri ben de chong jian yu han zhan de can bai)

2 Translations

Traditional Chinese

锡德尼. L. 梅耶, 星光出版, 2005