Search Result

1-20 of 477 results in Memoirs2.
晨光 : 长崎原子弾受害回忆录

(chen guang : chang qi yuan zi dan shou hai hui yi lu Nagasaki)

Simplified Chinese

国立长崎追悼原子弾死难者和平祈念馆, 2005.5


3.
长崎的毁灭

(Changqi de hui mie)

Simplified Chinese

日本长崎证言会, 北方文芸出版社, 2012


4.
蘑菇云下的悲剧 : 广岛少男少女的回忆

(Mo gu yun xia de bei ju : Guangdao shao nan shao nü di hui yi)

23 Translations

Simplified Chinese

长田新, 北京大学出版社, 1989


5.
杜鲁门回忆录. 第一卷, 决定性的一年(1945)

(Du lu men hui yi lu. di yi juan, jue ding xing de yi nian (1945))

Simplified Chinese

哈里·杜鲁门, 世界知识出版社, 1964


6.
生命的勇者 : 親愛的孩子, 你要活得起勁

(Sheng ming de yong zhe : qin ai de hai zi, ni yao huo de qi jing)

1 Translations

Traditional Chinese

永井隆, 上智出版社, 2000


7.
遺孤人間

(Yi gu ren jian)

3 Translations

Traditional Chinese

永井隆, 上智出版社, 2001


8.
廣島末班列車 : 一九四五原爆生還者的真實故事

(Guangdao mo ban lie che : 1945 yuan bao sheng huan zhe de zhen shi gu shi)

6 Translations

Traditional Chinese

查理 · 裴列格里, 商周出版, 2011