Search Result

1-12 of 12 results for "Guang chu ban she"


1.
广岛的一家

(An dao de yi jia/ Guangdao de yi jia)

Simplified Chinese

大田洋子

新文艺出版社,


2.
广岛之恋

(Guangdao zhi lian)

16 Translations

Simplified Chinese

玛格丽特・杜拉编剧, 刘寿康译, Alain Robbe-Grillet, 去年在马里安巴德, 阿仑・罗勃-格里叶编剧

中国电影出版社, 1982


3.
廣島姑娘

(Guangdao gu niang)

7 Translations

Simplified Chinese

金羅曼

王民泉, 作家出版社, 1955


4.
廣島女兒

(Guangdao nü er)

7 Translations

Simplified Chinese

金羅曼, Roman Nikolaevich

新文藝出版社, 1957


5.
广岛札记 ; 生的定义

(Guangdao zha ji ; Sheng de ding yi)

10 Translations

Simplified Chinese

大江健三郎

光明日报出版社, 1995


6.
廣島之戀

(Guangdao zhi lian)

16 Translations

Traditional Chinese

瑪格麗特・杜赫 Ma-ke-li-te Tu-he chu, Marguerite Duras

晨鐘出版社, 1971


7.
广岛被炸记
26 Translations

Traditional Chinese

约翰•海尔赛, 黄嘉音

Guang chu ban she, 1946


8.
广岛日记

(Guang dao ri ji)

25 Translations

Simplified Chinese

蜂谷道彦

世界知识出版社, 1958


9.
蘑菇云下的悲剧 : 广岛少男少女的回忆

(Mo gu yun xia de bei ju : Guangdao shao nan shao nü di hui yi)

23 Translations

Simplified Chinese

长田新

北京大学出版社, 1989


10.
廣島日記

(Guangdao ri ji)

25 Translations

Simplified Chinese

蜂谷道彥

世界知識出版社, 1958


11.
廣島末班列車 : 一九四五原爆生還者的真實故事

(Guangdao mo ban lie che : 1945 yuan bao sheng huan zhe de zhen shi gu shi)

6 Translations

Traditional Chinese

查理 · 裴列格里

商周出版, 2011


12.
Original原爆图

(Yuan bao tu)

Simplified Chinese

丸木位里, 丸木俊

广西美朮出版社, 2005