Search Result

1-5 of 5 results for "Dainihon yubenkai kodansha"
3.
Original私たちは長崎にいたー原爆生存者の叫び

(Watashitachi wa Nagasaki ni ita: genbaku seizonsha no sakebi)

5 Translations

Japanese

永井隆, 大日本雄弁会講談社, 1951


4.
Original原子雲の下に生きて-長崎の子供らの手記

(Genshigumo no shita ni ikite: Nagasaki no kodomora no shuki)

2 Translations

Japanese

大日本雄弁会講談社, 1949