Search Result

1-20 of 23 results for "Beijing"


1.


3.
广岛札记 ; 生的定义

(Guangdao zha ji ; Sheng de ding yi)

10 Translations

Simplified Chinese

大江健三郎, 光明日报出版社, 1995
6.
恶魔的遗产

(E mo de yi chan)

2 Translations

Simplified Chinese

阿川弘之, 作家出版社, 1957


7.
原子先驱者

(Yuan zi xian qu zhe)

4 Translations

Simplified Chinese

戈德史密特, 原子能出版社, 1992


8.
日本画家丸木位里·赤松俊子作品选集

(Ri ben hua jia wan mu wei li·chi song juan zi zuo pin xuan ji)

Simplified Chinese

人民美术出版社, 195910.
现在可以说了 : 美国制造首 批原子弹的故事

(Xian zai ke yi shuo le : Meiguo zhi zao shou pi yuan zi dan di gu shi)

4 Translations

Simplified Chinese

莱斯利·R. 格罗夫斯, 钟毅, 何伟, Yuan zi neng chu ban she, 1991


15.

16.
蘑菇云下的悲剧 : 广岛少男少女的回忆

(Mo gu yun xia de bei ju : Guangdao shao nan shao nü di hui yi)

23 Translations

Simplified Chinese

长田新, 北京大学出版社, 1989

20.
使日十年: 1932至1942年美国驻日大使格鲁的日记及公私文件摘录

(shi ri shi nian :1932 zhi 1942 nian mei guo zhu ri da shi ge lu de ri ji ji gong si wen jian zhai lu)

Simplified Chinese

约瑟夫·C.格鲁, 商務印書館, 1983