Search Result

1-9 of 9 results in Slovak


1.
Letné kvety
10 Translations

Slovak

Hara Tamiki

1986


2.
Kvety Hirošimy
17 Translations

Slovak

Morris, Edita

1963


3.
Smrtiaci popol
1 Translations

Slovak

Ovčinnikov, Vsevolod Vladimirovič

Obzor, 19865.
Madame Curie
32 Translations

Slovak

Curie, Eve

Matica Slovenská, 1951


6.
Hirošima
46 Translations

Slovak

Hersey, John

Smena, 1975


7.
Hodina X sa blíži: príbeh hirošimského letca Clauda Roberta Eatherlyho

Slovak

Ján Jánošov, Pavol Kršák, Claude Eatherly

Mladé letá, 19659.
Sadako chce žit'!
23 Translations

Slovak

Bruckner, Karl

Obzor v spolupráci so Slovenským výborom Sväzu protifašistických bojovníkov, 1966