Search Result

1-20 of 27 results14.

15.
0(ゼロ)の暁:原子爆弾の発明・製造・決戦の記録

(Zero no akatsuki: genshibakudan no hatsumei ・seizo ・kessen no kiroku)

1 Translations

Japanese

W. L. ローレンス, 創元社, 1951

19.
原爆小景

(Genbaku shokei)

Japanese

原民喜, 小山書店, 1951


20.