Search Result

1-18 of 18 results

16.
0(ゼロ)の暁:原子爆弾の発明・製造・決戦の記録

(Zero no akatsuki: genshibakudan no hatsumei ・seizo ・kessen no kiroku)

1 Translations

Japanese

W.L.ローレンス, 創元社, 1950, 1950


17.
Original少年期:母と子の四年間の記録

(Shonenki: haha to ko no 4 nenkan no kiroku)

10 Translations

Japanese

波多野勤子, 光文社, 1950, 1950