Search Result

1-6 of 6 results for "Książka i Wiedza"


1.
Kwiaty lata
10 Translations

Polish

Hara Tamiki

Książka i Wiedza, 1972


2.
Czarny deszcz
26 Translations

Polish

Ibuse Masuji

Książka i Wiedza, 1971


3.
My z Hiroshimy

Polish

Napiórkowski, Remigiusz

Książka i Wiedza, 1970


4.
Od Pearl Harbor do Hirosimy. Japonia w latach wojny
3 Translations

Polish

Guillain, Robert

Książka i Wiedza, 1983


5.
Sumienie – professor Oppenheimer przed sądem

Polish

Putik, Jarosław

Książka i Wiedza, 1960


6.
Testament dzieci Hiroshimy

(Children of the A-bomb. The Testament of the Boys and Girls of Hiroshima)

23 Translations

Polish

Książka i Wiedza, 1976